Makelaarsopleiding - opleiding makelaar-taxateur onroerende zaken

Makelaarsopleiding

opleiding makelaar-taxateur onroerende zaken

Onroerende zaken

Een onroerende zaak of onroerend goed is de grond of een zaak die duurzaam verenigd is met de grond. Vanaf 1994 is het begrip goed in de wet veranderd naar zaak. Er wordt dan ook sindsdien gesproken van onroerende zaken in plaats van onroerende goederen.
Verschil met het begrip vastgoed

Met vastgoed worden alle gebouwen en bouwwerken, maar uitzondering van de grond waarop deze staan, bedoeld. Onder onroerend goed verstaat men alle zaken die niet verplaatsbaar zijn. Onroerend goed kan worden gezien als vastgoed alsmede de grond waarop deze staat. Soms kunnen bijvoorbeeld ook caravans die voor langere tijd op een vaste plaats staan als onroerend goed worden aangemerkt.

Registergoed
Een onroerende zaak is een registergoed. Dit betekent dat deze zaak ingeschreven dient te staan in het Kadaster. Op een onroerende zaak kunnen zakelijke rechten zijn gevestigd zoals eigendomsrecht, recht van opstal, splitsing in appartementsrechten en recht van erfpacht. De zakelijke rechten worden opgenomen in het kadaster.
Meer comrmatie over vastgoed, onroerend goed en onroerende zaken
Zie de andere pagina('s) over dit onderwerp.
  • Vastgoed; meer over het begrip vastgoed.  • Home - De makelaardij - Sitemap